سلام

 

بی نظر رد شدن ممنوع است

 

قرارداد غرفه در نمایشگاه بین المللی منعقد گردید

آدرس نمایشگاه بین المللی واقع در انتهای چمران سالن 7 انتهای سالن به طرف سالن 6   شانزده متر غرفه تدارک دیده شده که از تاریخ 4 تا 7 اسفند مورد بازدید سرمایه گذاران و انبوه سازان ایرانی و خارجی قرار خواهد گرفت که انشاء اله فرصتی باشد برای بازاریابی و جلب سرمایه گذار برای فروش اراضی شما دوستان و حل معضل به وجود آمده

در این مورد چنانچه نظری پیشنهادی داشته باشید انتظار داریم تا تاریخ بر گذاری  ما را کمک و همیاری نمائید و حتما از غرفه بازدید کنید چون هر چه غرفه شلوغ تر به نظر برسد بیشتر به چشم خواهد آمد هر کدام از شما بازدید کنند گان میتوانید به عنوان یک بازار یاب کار خود را در این مورد انجام دهید خواهش من این است که ما را تنها نگذارید

منبع : دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست) |غرفه
برچسب ها : غرفه ,بازدید ,سالن ,مورد